Skip to: Site menu | Main content

Cymraeg

Latest Events

Twrnament PĂȘl Droed/Football Tournament

22/01/2018
Canolfan Hamdden Llanelli Leisure Centre
more >>

Ymweliad Artistiaid Creadigol/Creative Artists' Visit

22/01/2018
Prosiect Ysgolion Creadigol/Creative Schools Project
more >>

Page 1 of 58  > >>

Jan 19, 2018
Eco 'Sgolion/Eco Schools
Jan 16, 2018

Rhieni/Parents: 16/1/18, 2:30-5pm Village Hall
Jan 12, 2018
Cwis Cymreig
Jan 12, 2018
Adran Iau/Juniors
Jan 9, 2018

Fe fydd y clybiau Urdd yn ail-ddechrau wythnos nesaf/Clubs will re-commence next week:

Dydd Mawrth Ionawr 16eg/Tuesday 16th January - Chwaraeon/Sports/TGCh/ICT

Dydd Mercher Ionawr 17eg/Wednesday 17th January - Clwb Crefft/Craft Club (Adran Iau yn unig/Juniors only)

Dydd Iau Ionawr 18fed/Thursday 18th January - Cor/Choir

Diolch am eich sylw/Thank you for your attention.

urdd.org
Visitors - 102196