Skip to: Site menu | Main content

Cymraeg

Newyddion/News
Sep 14, 2016

Taith Beri'r Gwasanaeth Cerdd/Music Service Peri Tour


Aeth blant yr adran iau i Ysgol y Strade i fwynhau cyngerdd arbennig gan athrawon Gwasanaeth Cerdd Sir Gâr. Diolch iddynt. Cafodd bawb fore o fwynhad.

The junior department visited Ysgol y Strade for a special concert presented by the Carmathenshire Music Service teachers. Thanks to them. It was a very enjoyable morning.

Mwy o luniau/More photos within Junior Dept Events