Skip to: Site menu | Main content

Cymraeg

Newyddion/News
Dec 13, 2017

Sioe 'Dolig Disney
Sioe Nadolig 2017, Dolig Disney. Stori'r geni wedi cael ei gyflwyno gyda chaneuon Disney.

The nativity story presented with Disney songs.

Diolch i'r athrawon am ysgrifennu geiriau Cymraeg i ganeuon enwog Disney.

Thank you to the teachers for writing the Welsh lyrics to Disney's famous songs.

Diolch am yr holl adolygiadau arbennig/Thank you for all your wonderful reviews!