Skip to: Site menu | Main content

English

Newyddion/News
Jan 9, 2018

Clybiau'r Urdd Clubs


Fe fydd y clybiau Urdd yn ail-ddechrau wythnos nesaf/Clubs will re-commence next week:

Dydd Mawrth Ionawr 16eg/Tuesday 16th January - Chwaraeon/Sports/TGCh/ICT

Dydd Mercher Ionawr 17eg/Wednesday 17th January - Clwb Crefft/Craft Club (Adran Iau yn unig/Juniors only)

Dydd Iau Ionawr 18fed/Thursday 18th January - Cor/Choir

Diolch am eich sylw/Thank you for your attention.

Croeso i bob aelod o'r Urdd/All Urdd members welcome.
urdd.org