Skip to: Site menu | Main content

Cymraeg

Newyddion/News
Feb 6, 2018

Ysgolion Creadigol/Creative SchoolsDiwrnod cyntaf o weithio gyda'n Artisitiaid Creadigol/

First day working with our Creative Artists.

Diolch Lowri Siôn a Lisa! Pawb wedi mwynhau!

Bum yn llwyddiannus mewn cais grant i gymryd rhan mewn prosiect Ysgolion Creadigol.

Ein bwriad yw datblygu sgiliau creadigol ein plant fel sylfaen gadarn i ddatblygu sgiliau creadigrwydd fydd angen arnynt ym myd gwaith yn y dyfodol.

 

We were successful in obtaining a grant to take part in a Creative Schools project.

Our aim is to develop our pupils' creative skills as a strong foundation to develop their creativity skills which they will need in the future in the world of work.

Diolch i'r rhieni a ddaeth i mewn ar ôl ysgol/Thank you to the parents that came in after school to see the first stages of the project.