Skip to: Site menu | Main content

Cymraeg

Newyddion/News
Feb 8, 2018

Ymweliad wrth Y Strade


Ymweliad wrth Bennaeth Blwyddyn 7, Catrin Hughes a ddisgyblion y Chweched Dosbarth.

Visit from the Head of Year 7 at Ysgol y Strade and Sixth Form pupils.

Diolch i chi am ddod i siarad a gwneud gweithgareddau hwylus gyda'r plant.

Thank you for coming to talk to the pupils and carry out fun activities with the class.

 

Bl.5&6

Pontio/Secondary School Preparations