Categories: General
      Date: Dec 19, 2017
     Title: Syllu Ar y Sêr/Stargazers


Amser arbrofi'r rocedi/Time to launch our rockets

Arbrawf: Pa roced fydd yn teithio bellaf?

Experiment: Which rocket will travel the furthest?

Dylunio, creu ac arbrofi roced ar gyfer yr Asiantaeth Gofod y Deyrnas Unedig.

Designing, making and launching a rocket for the UK Space Agency.

Da iawn i Luke! Well done Luke!