Categories: General
      Date: Jan  1, 2018
     Title: Dolig Disney
Bydd CDs o ganeuon y sioe yn cael eu gwerthu. Bydd y ffurflenni archebu yn cael eu dosbarthu ar ôl mynd nôl i’r ysgol. Diolch. CDs of the show songs will be available to buy. An order form will be distributed when we return to school. Thank you.

Diolch