Skip to: Site menu | Main content

Cymraeg

Newyddion/News

<< <  Page 2 of 58  > >>

Jan 9, 2018

Fe fydd y clybiau Urdd yn ail-ddechrau wythnos nesaf/Clubs will re-commence next week:

Dydd Mawrth Ionawr 16eg/Tuesday 16th January - Chwaraeon/Sports/TGCh/ICT

Dydd Mercher Ionawr 17eg/Wednesday 17th January - Clwb Crefft/Craft Club (Adran Iau yn unig/Juniors only)

Dydd Iau Ionawr 18fed/Thursday 18th January - Cor/Choir

Diolch am eich sylw/Thank you for your attention.

urdd.org
Jan 1, 2018
Bydd CDs o ganeuon y sioe yn cael eu gwerthu. Bydd y ffurflenni archebu yn cael eu dosbarthu ar ôl mynd nôl i’r ysgol. Diolch. CDs of the show songs will be available to buy. An order form will be distributed when we return to school. Thank you.
Blwyddyn Newydd Dda i bawb/Happy New Year to you all!
Dec 22, 2017
Llongyfarchiadau i'r enillwyr
Dec 21, 2017

Digwyddiadau Ysgol Gyfan/Whole School Event