Skip to: Site menu | Main content

English

Digwyddiadau Diweddaraf

Twrnament Pêl Droed/Football Tournament

22/01/2018
Canolfan Hamdden Llanelli Leisure Centre
more >>

Ymweliad Artistiaid Creadigol/Creative Artists' Visit

22/01/2018
Prosiect Ysgolion Creadigol/Creative Schools Project
more >>

<< <  Page 2 of 58  > >>

Jan 9, 2018

Fe fydd y clybiau Urdd yn ail-ddechrau wythnos nesaf/Clubs will re-commence next week:

Dydd Mawrth Ionawr 16eg/Tuesday 16th January - Chwaraeon/Sports/TGCh/ICT

Dydd Mercher Ionawr 17eg/Wednesday 17th January - Clwb Crefft/Craft Club (Adran Iau yn unig/Juniors only)

Dydd Iau Ionawr 18fed/Thursday 18th January - Cor/Choir

Diolch am eich sylw/Thank you for your attention.

urdd.org
Jan 1, 2018
Bydd CDs o ganeuon y sioe yn cael eu gwerthu. Bydd y ffurflenni archebu yn cael eu dosbarthu ar ôl mynd nôl i’r ysgol. Diolch. CDs of the show songs will be available to buy. An order form will be distributed when we return to school. Thank you.
Blwyddyn Newydd Dda i bawb/Happy New Year to you all!
Dec 22, 2017
Llongyfarchiadau i'r enillwyr
Dec 21, 2017

Digwyddiadau Ysgol Gyfan/Whole School Event
Visitors - 102196