Skip to: Site menu | Main content

Cymraeg

Latest Events

Sioe Nadolig/Christmas Show

14/12/2017
Neuadd y Pentref/Village Hall TOCYNNAU AR WERTH NAWR/TICKETS ON SALE NOW
more >>

Cinio Nadolig/Christmas Dinner (Croeso i'r plant wisgo'u siwmperi Nadolig/Children welcome to wear Christmas jumpers)

20/12/2017
£2.50 y pen (heblaw'r plant sy'n derbyn cinio am ddim/no charge for those receiving free meals)
more >>

<< <  Page 2 of 55  > >>

Dec 2, 2017
Nadolig Llawen!
Dec 1, 2017

Helpu ein cymuned ni/Helping our local community
Diolch yn fawr!
Dec 1, 2017


Arsylwi Cyfnodau'r Lleuad/Moon Phases Observations

Bl.5&6: Syllu Ar y Sêr/Stargazers
Nov 30, 2017


Os hoffech ymaelodi â'r Urdd ond heb wneud eto, cofiwch fydd y pris yn cynyddu o £7 i £8.50 ar Ragfyr 5ed. Cewch wneud hynny drwy wefan yr Urdd (urdd.org). Cofiwch fod rhaid i chi nodi enw'r ysgol yn llawn: Ysgol Gynradd Pum Heol

If you are not already a member of the Urdd but would like to join the Urdd, remember that the membership fee will change from £7 to £8.50 from 5th December. You can join by visiting the Urdd website (urdd.org). Remember that you must note the school's name in full: Ysgol Gynradd Pum Heol

Urdd Gobaith Cymru
Nov 29, 2017


Creu addurniadau Nadolig/Making Christmas decorations
Visitors - 100313