Skip to: Site menu | Main content

Cymraeg

Latest Events

Sioe Nadolig/Christmas Show

14/12/2017
Neuadd y Pentref/Village Hall TOCYNNAU AR WERTH NAWR/TICKETS ON SALE NOW
more >>

Cinio Nadolig/Christmas Dinner (Croeso i'r plant wisgo'u siwmperi Nadolig/Children welcome to wear Christmas jumpers)

20/12/2017
£2.50 y pen (heblaw'r plant sy'n derbyn cinio am ddim/no charge for those receiving free meals)
more >>

<< <  Page 55 of 55

Sep 6, 2016
Croeso nôl i flwyddyn academaidd newydd! Mae yna flwyddyn brysur o'n blaen, ac mae'r ysgol yn dathlu ei phenblwydd yn 90 mlwydd oed eleni! Welcome back to a new academic year! We have a busy year ahead with the school celebrating 90 years this year! Mae'r plant erbyn hyn wedi ymgartrefu yn eu dosbarthiadau newydd. Rydym yn blês gyda threfniant y dosbarthiadau er mwyn cadw rhifau dosbarthiadau mor isel â phosib er lles ein disgyblion. The children have settled well into their new classes. We are pleased with the distribution of pupils to ensure class sizes are kept as low as possible to benefit our children. Dosbarth Mrs Gimblett (Meithrin a Derbyn/Nursery & Reception): 20 disgybl/pupils Dosbarth Mrs Barnett (Bl.1&2): 20 disgybl/pupils Dosbarth Miss Isaac (Bl.3&4): 26 disgybl/pupils Dosbarth Mrs Francis (Bl. 4,5&6): 24 disgybl/pupils Gwerthfawrogwn eich cefnogaeth barhaus/We appreciate your continued support. Diolch.
Croeso nôl/Welcome back!
Visitors - 100313