Skip to: Site menu | Main content

Cymraeg

Latest Events

Hanner Tymor/Half Term

19/02/2018
19/2/18-23/2/18
more >>

Nol i'r ysgol/Back to school

26/02/2018
more >>

<< <  Page 55 of 64  > >>

Nov 11, 2016

Mwy o luniau/More photos within 'School Council', 'Eco' and 'Adran Iau' 'Junior Dept'
Nov 11, 2016

Mae'r Adroddiad Blynyddol wedi ei gwblhau. Os dymunwch gael copi ohono, cysylltwch â'r ysgol.

The Annual Governor Report has been completed. If you wish to receive a copy, please contact the school.

Diolch.

Nov 11, 2016

Ewch ar safle Trydar yr ysgol (@ysgolpumheol) i ail-wrando ar y darllediad.

Visit the school's Twitter page (@ysgolpumheol) to listen to the airing.

Diwrnod Cofio/Remembrance Day
Nov 10, 2016
Theatr Ffwrnes gan Ysgol y Strade
Nov 9, 2016
Mwy o luniau/More photos within 'Dosbarth Mrs Barnett- blwyddyn 1 a 2'
Visitors - 104104