Skip to: Site menu | Main content

Cymraeg

Calendar

« Prev    Next »

2018

Nôl i’r ysgol/Back to school

Date: 8 January 2018
Summary: Tymor y Gwanwyn/Spring Term
more >>

Twrnament Pêl Droed Merched/Girls Football Tournament

Date: 15 January 2018
Summary: Canolfan Hamdden Llanelli Leisure Centre
more >>

Proms (Ymarfer 1af/1st Rehearsal)

Date: 15 January 2018
Summary: St John Lloyd
more >>

Cymorth Cyntaf/First Aid

Date: 15 January 2018
Summary: Bl.1&2 Dosbarth Mrs Barnett
more >>

Arddangosfa Beibl/Bible Exhibition

Date: 16 January 2018
Summary: Village Hall 14:30-17:00 for parents/i rieni
more >>

Twrnament Pêl Droed/Football Tournament

Date: 22 January 2018
Summary: Canolfan Hamdden Llanelli Leisure Centre
more >>

Ymweliad Artistiaid Creadigol/Creative Artists' Visit

Date: 22 January 2018
Summary: Prosiect Ysgolion Creadigol/Creative Schools Project
more >>

Cyfarfod CRAFf/PTFA Meeting (neuadd yr ysgol/school hall, 5:30yh/pm)

Date: 22 January 2018
Summary: Croeso cynnes i bawb/A warm welcome
more >>

Cogurdd (Pob lwc!/Good luck to the children that have registered to compete)

Date: 25 January 2018
Summary: Cystadleuaeth Goginio'r Urdd Cooking Competition
more >>

Pêl Droed yn Ysgol yr Hendy/Football in Hendy School

Date: 26 January 2018
Summary: Adran Iau/Juniors (yp/pm)
more >>

Gweri Nofio/Swimming Lessons

Date: 29 January 2018
Summary: 29/1/18-2/2/18 Carfyrddin/Carmarthen Bl. 3, 4 & 5
more >>

Diwrnod Gwisgo Coch/Wear Red for Felindre

Date: 2 February 2018 00:00 to 23:59
Summary: £1 i wisgo coch. Bydd siop arbennig. Gwerthfawrogwn gyfraniadau ar gyfer raffl 'coch'. Tocynnau ar werth am 50c/Wear red for £1. Special shop items 20p. We would appreciate donations for a 'red' item raffle, tickets 50p. Supporting a local charity.
more >>

Ysgolion Creadigol/Creative Schools (Diwrnod 1/Day 1) Bl.5&6

Date: 6 February 2018 00:00 to 23:59
Summary: Gwahoddiad i rieni ddod i mewn ar ôl ysgol er mwyn cael eu cyflwyno i'r prosiect/Parents are invited to come in straight after school for an introductory session to the project. We would appreciate any suitable waste that could be collected for craft asap
more >>

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel/Internet Safety Day

Date: 6 February 2018 00:00 to 23:59
more >>

Gwibdaith i'r Acwariwm/Aquarium Visit (Briste/Bristol)

Date: 8 February 2018 00:00 to 23:59
Summary: Dosbarth Mr Owen (Bl.3&4)
more >>

Ymweliad Pennaeth Blwyddyn 7 Ysgol Gyfun y Strade Head of Year 7 Visit

Date: 8 February 2018
Summary: Bydd Miss Hughes a disgyblion y Strade yn dod i siarad â'r plant/Miss Hughes and Strade pupils will visit the children (Bl.5&6)
more >>

Diwrnod Cerddoriaeth Cymru/Welsh Music Day

Date: 9 February 2018 00:00 to 23:59
Summary: Gwisgwch ifyny/Dress up. Llythyr wedi ei ddosbarthu/Letter has been distributed.
more >>

Ysgolion Creadigol/Creative Schools (Diwrnod 2/Day 2) Bl.5&6

Date: 13 February 2018 00:00 to 23:59
Summary: Lowri Siôn a Lisa (Artistiaid Creadigol/Creative Artists)
more >>

Disgo Sant Ffoland/St Valentine's Disco (CRAFf/PTFA)

Date: 14 February 2018
Summary: Neuadd y Pentref/Village Hall
more >>

Hanner Tymor/Half Term

Date: 19 February 2018 00:00 to 23:59
Summary: 19/2/18-23/2/18
more >>

Nol i'r ysgol/Back to school

Date: 26 February 2018 00:00 to 23:59
more >>

Manor Adventure Abernant: Gweddill yn ddyledus/Final balance due £100

Date: 26 February 2018
Summary: Bl.5&6
more >>

Disgo Ynni Da/Renewable Energy Disco

Date: 28 February 2018 00:00 to 23:59
Summary: Gweithgaredd Eco 'Sgolion/Eco Schools Activity
more >>

Cawl a Chân

Date: 1 March 2018
Summary: Neuadd y Pentref/Village Hall
more >>

Sioe Penffordd (Côr/Choir)

Date: 2 March 2018
Summary: Canu yn y dref/Singing in Elli Centre 10:40-11yb. Dewch i gefnogi! Come and support!
more >>

Eisteddfod Cylch Llanelli Local Eisteddfod

Date: 3 March 2018
Summary: Ysgol y Strade (Amserlen y cystadlu i ddilyn/Competition programme and times to follow)
more >>

Sgïo ym Mhenbre/Skiing at Pembrey

Date: 6 March 2018
Summary: Bl.5&6
more >>

Noson Rieni/Parents Evening (1)

Date: 6 March 2018
Summary: Apwyntiadau wedi eu dosbarthu/Appointments times have been distributed
more >>

Sgïo ym Mhenbre/Skiing at Pembrey

Date: 8 March 2018
Summary: Bl. 3&4
more >>

Noson Rieni/Parents Evening (2)

Date: 8 March 2018
Summary: Apwyntiadau wedi eu dosbarthu/Appointments times have been distributed
more >>

Manor Adventure (Bl.5&6)

Date: 9 March 2018 00:00 to 11 March 2018 23:59
Summary: Gwibdaith Penwythnos/Weekend Trip (Thank you to the teachers for offering their weekend to provide these wonderful experiences to our pupils)
more >>

Wimbledon: Y gweddill yn ddyledus/Final balance of £165 due

Date: 29 March 2018
Summary: Bl.5&6
more >>

Gwener y Groglith/Good Friday (Pasg/Easter holidays)

Date: 30 March 2018 00:00 to 23:59
Summary: Ysgol ar gau/School closed
more >>

HMS/INSET 16/4/18

Date: 16 April 2018 00:00 to 19 April 2018 23:59
Summary: Staff yn unig/Staff only
more >>

Plant nol i'r ysgol/Children back to school

Date: 17 April 2018 00:00 to 23:59
Summary: Tymor yr haf/Summer term
more >>

Proms (2il ymarfer/2nd rehearsal)

Date: 24 April 2018
Summary: St John Lloyd
more >>

Proms (3ydd ymarfer/3rd rehearsal) Bl.6

Date: 6 June 2018
Summary: St John Lloyd
more >>

Cyngerdd Proms Concert

Date: 11 June 2018
Summary: Theatr Ffwrnes (Bl.6) Box office: 0845 226 3510
more >>

Wimbledon

Date: 12 July 2018 05:00 to 13 July 2018 17:00
Summary: Bl.5&6
more >>

HMS/INSET 23/7/18

Date: 23 July 2018 00:00 to 23:59
Summary: Staff yn unig/Staff only
more >>

HMS/INSET 24/7/18

Date: 24 July 2018 00:00 to 23:59
Summary: Staff yn unig/Staff only
more >>