Skip to: Site menu | Main content

Cymraeg

Calendar

« Prev    Next »

2017

HMS Sirol/County INSET

Date: 3 January 2017 00:00 to 23:59
Summary: staff yn unig/staff only
more >>

HMS/INSET

Date: 4 January 2017 00:00 to 23:59
Summary: staff yn unig/staff only
more >>

Plant nôl/Back to school

Date: 5 January 2017 00:00 to 23:59
Summary: Tymor y Gwanwyn/Spring Term
more >>

Brecwast 'Blasus' Tedi Bêr/Teddy Bear's 'Scrumptious' Breakfast!

Date: 12 January 2017 00:00 to 23:59
Summary: Dosbarth Mrs Gimblett (angen gwisgo pyjamas & tedi).
more >>

Ymarfer Proms Reheasal (1)

Date: 17 January 2017
Summary: Bl.6 St. John Lloyd School, 10-12yp
more >>

Cyflwyniad Cwmni Theatr/Theatre Company Talk

Date: 23 January 2017
Summary: Bl4, 5 & 6
more >>

Gwibdaith i Sain Ffagan/St.Fagan's Trip

Date: 25 January 2017 00:00 to 23:59
Summary: Dosbarth Miss Isaac
more >>

Diwrnod Santes Dwynwen Day

Date: 25 January 2017 00:00 to 23:59
Summary: Siop arbennig/Special shop (Nwyddau am 50c/All items 50p)
more >>

Gwibdaith Oriel Glynn Vivian/Art Gallery Visit

Date: 27 January 2017 00:00 to 23:59
Summary: Lliw Dweud/The Colour of Saying-Glenys Cour
more >>

Twrnament Pêl Droed Ardal Llanelli Football Tournament (6 bob ochr/6 a side)

Date: 30 January 2017
Summary: Llythyr wedi cael ei ddosbarthu i'r garfan ddewisol/Letter has been distributed to the selected squad
more >>

Dim ymarfer côr/No choir practice

Date: 2 February 2017
Summary: Sesiwn hyfforddiant min nos/Staff twilight training session
more >>

Gweithgaredd Noddi Football First Sponsorship Event

Date: 3 February 2017 00:00 to 23:59
Summary: Dychwelwch y ffurflenni/Please return sponsor forms
more >>

Cynhadledd Masnach Deg/Fair Trade Conference

Date: 3 February 2017
Summary: Cydweithio gydag Ysgol Pontiets/Co-working with Pontyates School in order to achieve the final criteria to apply for the FairActive award
more >>

Twrnament Pêl Droed i Ferched/Girls' Football Tournament

Date: 6 February 2017
Summary: Llythyron wedi eu dosbarthu i'r garfan ddewisol/A letter has been distributed to the selected squad
more >>

Diwrnod E-Ddiogelwch/E-Safety Day

Date: 7 February 2017 00:00 to 23:59
Summary: Gweithgareddau ym mhob dosbarth/All classes
more >>

Dim clwb Urdd/No Urdd club (Babanod ac iau/Infants and juniors)

Date: 7 February 2017
Summary: Hyfforddiant staff min nos/Staff twilight training session
more >>

Noson Goffi i Rieni gyda Llywodraethwyr yr Ysgol/Coffee Evening for Parents with School Governors

Date: 9 February 2017
Summary: PWYSIG/IMPORTANT. Cyflwyniad am 6 o'r gloch/Presentation at 6pm. Gwerthfawrogwn eich presenoldeb a chefnogaeth/We would appreciate your attendance and support.
more >>

Glöwyr/Miners (siarad am hanes y gweithiau glo a dangos arteffactau/Talk about the history of the mines and to show artefacts

Date: 13 February 2017
Summary: Sesiwn fabanod ac iau/Sessions with infant and junior pupils
more >>

Dim clwb Urdd/No Urdd club

Date: 14 February 2017
Summary: Noson Rieni/Parents Evening
more >>

Noson Rieni/Parents Evening

Date: 14 February 2017
Summary: Amserlen i ddilyn/Timetable to follow
more >>

Ymweliad wrth Strade visit school (Pwyllgor Cymreictod yn dod i siarad â'r plant/Welsh Council Committee to speak to the children))

Date: 15 February 2017
Summary: Dosbarth Mrs Francis
more >>

Noson Rieni/Parents Evening

Date: 15 February 2017
Summary: Amserlen i ddilyn/Timetable to follow
more >>

Diwrnod y Llyfr/World Book Day

Date: 16 February 2017 00:00 to 23:59
Summary: Gwisgwch fel cymeriad o lyfr/Dress as a character from a book. Bring the book with you to discuss). Côr ar ôl ysgol fel arfer/Choir after school as usual.
more >>

HMS/INSET

Date: 17 February 2017 00:00 to 23:59
Summary: Staff yn unig/Staff only
more >>

Hanner Tymor/Half Term

Date: 20 February 2017 00:00 to 24 February 2017 23:59
more >>

Plant nôl/Back to school

Date: 27 February 2017 00:00 to 23:59
more >>

Pythefnos Masnach Deg/Fair Trade Fortnight

Date: 27 February 2017 09:00 to 12 March 2017 15:15
Summary: Digwyddiad Cyngor yr Ysgol/School Council Event
more >>

Ymweliad Nyrs/Nurse Visit

Date: 28 February 2017 00:00 to 23:59
Summary: Ymchwiliad Iechyd/Health Check (consent letters to follow for the relevant children)
more >>

Bible Explorer

Date: 28 February 2017
Summary: Dosbarth Mrs Francis
more >>

Dathlu Dydd Gwyl Dewi/St David's Day Celebration

Date: 1 March 2017 00:00 to 23:59
Summary: Gwisgoedd Cymreig/Welsh Costumes. Bwydlen ginio Cymreig/Welsh lunch menu
more >>

Cawl a Chân

Date: 1 March 2017
Summary: Neuadd y pentref. Tocynnau 3.00 ar werth yn yr ysgol/Tickets available at the school.
more >>

Ymweliad Heddwas Huw/PC Huw Visit

Date: 3 March 2017 00:00 to 23:59
Summary: Pob dosbarth/All classes
more >>

Sioe Penffordd (Canolfan St. Elli Shopping Centre)

Date: 3 March 2017 10:15 to 10:30
Summary: Dewch i gefnogi'r côr/Come and support the school choir
more >>

Côr yn ymweld â'r Co-op/Choir visit the Co-op

Date: 3 March 2017
Summary: Pythefnos Masnach Deg/Fair Trade Fortnight
more >>

Gwibdaith y Côr/Choir Trip (Wizard of Oz, Theatr Ffwrnes)

Date: 5 March 2017
Summary: Llythyron wedi eu dosbarthu/Letters were distributed to members on 9/2/17.
more >>

Wythnos Wastraff/Waste week

Date: 6 March 2017 00:00 to 10 March 2017 23:59
Summary: Eco 'Sgolion/Eco Schools
more >>

Ail Rownd y Twrnament Pêl Droed/Second Round of Football Tournament

Date: 6 March 2017 00:00 to 23:59
Summary: Abertawe/Swansea. We have received strict instructions that parents will not be admitted. Shin pads and astroturf trainers required. The children will be playing outdoors; warm clothes required. Packed lunch and water bottle required.
more >>

Ymweliad y Frigâd Dân/Fire Service Visit

Date: 6 March 2017
Summary: Pob dosbarth/All classes
more >>

Egwyl Masnach Deg/Fair Trade Break

Date: 6 March 2017
Summary: Siop arbennig, 20c yr eitem/Special shop, 20p per item
more >>

Cyflwyniad gan yr Heddlu/Police Talk

Date: 8 March 2017
Summary: Dosbarth Mrs Francis
more >>

Gwibdaith Breswyl/Residential Trip: Manor Adventure (Abernant)

Date: 9 March 2017 00:00 to 11 March 2017 23:59
Summary: Bl. 5&6
more >>

Eisteddfod Gylch yr Urdd/Local Eisteddfod

Date: 11 March 2017
Summary: Ysgol Gyfun y Strade
more >>

Plantasia

Date: 16 March 2017
Summary: Gwibdaith Bl.1&2 Trip
more >>

Diwrnod Trwyn Coch/Red Nose Day (Comic Relief)

Date: 24 March 2017 00:00 to 23:59
Summary: Gwisgo coch a chyfrannwch bunt/Donate a pound and wear red
more >>

Eisteddfod Sir yr Urdd County Eisteddfod

Date: 1 April 2017
Summary: Ysgol Bro Dinefwr
more >>

Gwersyll yr Urdd Llangrannog-Gwibdaith breswyl Bl5&6/Residential trip Yr5&6 3/4/17-6/4/17.

Date: 3 April 2017 00:00 to 06 April 2017 23:59
Summary: Bus pick ups: Ysgol Carwe at 9, then Ysgol Gwynfryn, then Ysgol Pontiets, and finally Pum Heol. The school's Twitter feed will be updated regularly for you to see what the children are getting up to!! Cofiwch ein dilyn ar Trydar: @ysgolpumheol
more >>

Penclacwydd

Date: 4 April 2017 00:00 to 23:59
Summary: Adran Iau/Juniors. Angen cot, pecyn bwyd a wellingtons. Warm coat, packed lunch and wellingtons required. Diolch.
more >>

Hoci Bl4/Yr 4 Hockey

Date: 5 April 2017
Summary: Canolfan Hamdden Llanelli Leisure Centre. Angen pecyn bwyd/packed lunch required.
more >>

Diwedd tymor/End of term (diwrnod olaf/last day)

Date: 7 April 2017 00:00 to 23:59
more >>

Angen talu gweddill arian Wimbledon/Wimbledon balance to be paid

Date: 7 April 2017 00:00 to 23:59
Summary: £125 ar ôl i dalu/£125 outstanding
more >>

Cyfarfod pwysig am ddyfodol Cylch Meithrin y pentref/Important meeting to discuss the future of the Cylch Meithrin

Date: 7 April 2017
Summary: neuadd y pentref/village
more >>

Gwyliau'r Pasg/Easter Holidays

Date: 10 April 2017 00:00 to 21 April 2017 23:59
more >>

Plant nôl/Back to school

Date: 24 April 2017 00:00 to 23:59
Summary: Tymor yr Haf 2017/Summer Term 2017
more >>

Gwaith Celf a Chrefft yr Urdd i mewn/Submission of Urdd Art and Design work

Date: 26 April 2017 00:00 to 23:59
Summary: Thema/Theme: Y Dyfodol/The Future. Competition open to all Urdd members.
more >>

Ymarfer Proms Rehearsal (Bl6)

Date: 26 April 2017
Summary: Ysgol Sant Ioan Llwyd/St John Lloyd School 10-12
more >>

Welsh Heritage School Initiative Award

Date: 27 April 2017
Summary: Gwisg ysgol ffurfiol/Formal school uniform
more >>

Gwyl y Banc/May Day

Date: 1 May 2017 00:00 to 23:59
Summary: Dim ysgol/No school
more >>

Eisteddfod Gelf a Chrefft yr Urdd/Art and Design Urdd Eisteddfod

Date: 3 May 2017
Summary: Neuadd Pontyberem Hall, 4-6, Croeso i rieni/Parents welcome (punt mynediad i oedolion).
more >>

Profion Cenedlaethol/National Tests (Darllen Cymraeg/Welsh Reading)

Date: 4 May 2017 00:00 to 23:59
Summary: Bl.2-6
more >>

Profion Cenedlaethol/National Tests (Rhifedd Gweithdrefnol/Numeracy Number)

Date: 5 May 2017 00:00 to 23:59
Summary: Bl.2-6
more >>

Diwrnod Tacluso'r Ysgol/DIY Day (we would appreciate parents' help by dropping in at any time between 9 and 12 to make improvements to school grounds)

Date: 6 May 2017 09:00 to 12:00
Summary: Gwerthfawrogwn unrhyw gymorth rhwng yr oriau 9 tan 12 i wella tir yr ysgol. Diolch!
more >>

Trawsgwlad Cenedlaethol yr Urdd/Urdd National Cross Country

Date: 6 May 2017
Summary: Caeau Blaendolau, Aberystwyth (Rhowch wybod i Mrs Francis os ydych eisiau cofrestri/Please inform Mrs Francis if you would like to register)
more >>

Clwb 'Crochet' Club

Date: 8 May 2017
Summary: Bob nos Lun tan 4 o'r gloch/Every Monday after school until 4pm.
more >>

Profion Cenedlaethol/National Tests (Darllen Saesneg/English Reading)

Date: 9 May 2017 00:00 to 23:59
Summary: Bl.3-6
more >>

Parti Pyjamas Mudiad Ysgolion Meithrin Pyjama Party (Dosbarth Mrs Gimblett)

Date: 9 May 2017 00:00 to 23:59
Summary: £1 y pen i godi arian i'r Cylch Meithrin/£1 per child to raise money for the Cylch Meithrin
more >>

Sesiwn Hwyl Sgiliau Rygbi/Rugby Skills Session (1)

Date: 9 May 2017
Summary: Bl.5&6, Ysgol y Strade
more >>

Profion Cenedlaethol/National Tests (Rhifedd Rhesymu/Numeracy Reasoning)

Date: 10 May 2017 00:00 to 23:59
Summary: Bl.2-6
more >>

Mabolgampau Menter Cwm Gwendraeth Sports (Dosbarth Mrs Gimblett)

Date: 10 May 2017
Summary: Parc y Scarlets
more >>

Ymweliad Dyn y Gwenyn/Bee Keeper Visit

Date: 10 May 2017
Summary: Pawb/All classes, £1 y pen/£1 per child
more >>

Disgo Carnifal y Pentref/Village Carnival's Disco

Date: 11 May 2017 00:00 to 23:59
Summary: Neuadd y pentref 6-8pm (All school pupils eligible to take part in Carnival King/Queen draw)
more >>

Diwrnod Gwobrwyo Masnach Deg/Fair Trade Prize Giving Ceremony

Date: 11 May 2017 00:00 to 23:59
Summary: Parc Dewi Sant, Caerfyrddin
more >>

Ras Hwyaid/Duck Race

Date: 13 May 2017
Summary: Pont Horeb Bridge, 11yb. Dewch yn llu! Cofiwch eich welis!/Bring your wellies!
more >>

Sesiwn Hwyl Sgiliau Rygbi/Rugby Skills Session (2)

Date: 16 May 2017
Summary: Bl.5&6, Ysgol y Strade
more >>

Sesiwn Sgiliau Rygbi/Rugby Skills Session (Bl.3&4)

Date: 17 May 2017
Summary: Llanelli District Rugby Development Team (Hyfforddwr wedi ail-drefnu'r dyddiad/Coach has re-arranged the date to Wednesday 24th May
more >>

Sesiwn Hwyl Sgiliau Rygbi/Rugby Skills Session (3)

Date: 23 May 2017
Summary: Bl.5&6, Ysgol y Strade
more >>

Mabolgampau'r Ysgol/Sports Day

Date: 23 May 2017
Summary: Dyddiad cyntaf/First date (WEDI EI OHIRIO/POSTPONED)
more >>

Girls Skills Camp (Parc y Scarlets) Merched Bl.4,5&6 (bore/morning)

Date: 24 May 2017
Summary: Scarlets in the Community and Welsh Rugby Union
more >>

Mabolgampau'r Ysgol/Sports Day (ail-ddyddiad/second date)

Date: 25 May 2017
Summary: Plant i wisgo dillad ymarfer corff/PE kit (school PE top with plain navy shorts and trainers) Diolch
more >>

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd/Urdd National Eisteddfod

Date: 29 May 2017 00:00 to 23:59
Summary: Côr/Choir-NI FYDD Y PLANT YN CYSTADLU OHERWYDD DIFFYG RHIFAU/THE CHOIR WILL NOT COMPETE DUE TO LACK OF NUMBERS
more >>

Hanner tymor/Half term

Date: 29 May 2017 00:00 to 02 June 2017 23:59
Summary: 29/5/17-2/6/17
more >>

Nôl i'r ysgol/Back to school

Date: 5 June 2017 00:00 to 23:59
more >>

Dathliad Llysgenhadon Efydd/Bronze Sports Ambassadors Celebration (Emily & Euan)

Date: 5 June 2017
Summary: Neuadd Drefach 10-12
more >>

Ymarfer Proms Rehearsal (Bl6)

Date: 7 June 2017
Summary: Ysgol Sant Ioan Llwyd/St John Lloyd School 10-12
more >>

Mabolgampau Mynydd Mawr Sports (dyddiad cyntaf/first date-weather permitting)

Date: 7 June 2017
Summary: Ysgol Pontyberem
more >>

Cyfarfod Wimbledon Meeting

Date: 8 June 2017
Summary: Ysgol Pum Heol, 5 o'r gloch (Information regarding revised itinery and arrangements)
more >>

Cyfarfod Rhieni/Parents Meeting

Date: 8 June 2017
Summary: Menter Cwm Gwendraeth (To discuss the future of Clwb Hwyl)
more >>

Seiclo i Benbre/Family Cycling Event to Pembrey Country Park (POSTPONED DUE TO THIS WEEK'S FORECAST)

Date: 11 June 2017
Summary: We are hoping to hold this event on 16/7/17 at 11am/Gobeithiwn gynnal y digwyddiad hwn ar 16/7/17.
more >>

Mabolgampau Mynydd Mawr Sports (ail ddyddiad/second date-weather permitting)WEDI EI GANSLO/CANCELLED

Date: 12 June 2017
Summary: Ddim yn cael eu cynnal eleni/The sports will not go ahead this year).
more >>

Ymweliad wrth Bennaeth Bl7 Ysgol y Strade/Head of Yr7 Visit

Date: 13 June 2017
Summary: Bl6
more >>

Ymarfer Proms Rehearsal 12-1

Date: 14 June 2017
Summary: Angen brechdanau/Sandwiches needed please
more >>

Cyngerdd Proms Concert, Theatr Ffwrnes (Bl6). Y plant i gwrdd tu allan i'r theatr am 6:30/Meet at 6:30 outside the theatre. Gwisg ysgol ffurfiol/Formal uniform. Diolch.

Date: 14 June 2017
Summary: Contact Box Office asap for tickets on 0845 226 3510 to avoid disappointment
more >>

Dathliad Beicio/Cycling Celebration (Dosbarth Mrs Gimblett)

Date: 15 June 2017
Summary: Croeso i rieni/Parents welcome. Dillad ymarfer corff/PE kit. Sesiwn 20-30 munud/20-30 minute session
more >>

Sesiwn Ffilmio Llysgenhadon Chwaraeon Efydd/Bronze Sports Ambassadors Filming Session

Date: 15 June 2017
Summary: Dillad ymarfer corff + ffurflen ganiatâd/PE kit + consent form
more >>

Bore Coffi Marie Curie Coffee Morning (10-12 - Stag)

Date: 16 June 2017
Summary: Stag 10-12
more >>

Carnifal Pum Heol/Five Roads Carnival

Date: 17 June 2017 00:00 to 23:59
Summary: Ymunwch â ni drwy wisgo ifyny fel Merched Beca/Join us and dress up as Rebecca Riots. Yr orymdaith yn dechrau am 1:30/Procession leaves Bryn y Môr at 1:30.
more >>

Mabolgampau Teulu'r Strade Bl.3&4/Strade Family of Schools Sports Yrs.3&4

Date: 20 June 2017 00:00 to 23:59
Summary: Ysgol y Strade wedi canslo'r digwyddiad. Strade School have cancelled this event.
more >>

Dim Clwb Hwyl/No After School Club

Date: 21 June 2017
Summary: Blin iawn am unrhyw anghyfleustra/Sorry for any inconvenience
more >>

Cynhadledd Dinasyddiaeth Byd Eang/Global Citizenship Conference

Date: 22 June 2017 00:00 to 23:59
Summary: A staff representative has been invited to celebrate the school's achievement in the project
more >>

Seremoni Wobrwyo y Clwb Rotari/Rotary Club Prize Giving at The Assembly/Y Senedd, Caerdydd/Cardiff

Date: 22 June 2017 00:00 to 23:59
Summary: Euan (Young Photographer), Benjamin (Young Writer)
more >>

Ffilmio rhaglen 'Pigo Dy Drwyn' game show filming (Bl5&6)

Date: 27 June 2017
Summary: Caerdydd/Cardiff
more >>

Gweithdy Sgiliau Tennis Skills Workshop Bl.3&4

Date: 27 June 2017
Summary: Canolfan Hamdden 10-12, brechdanau/packed lunch, £3 bws
more >>

Twrnament Pel Droed Trostre Football Tournament

Date: 28 June 2017
Summary: The tournament will be going ahead today. Pob lwc i garfan yr ysgol/Good luck!
more >>

Twrw Teulu'r Strade/Strade Family of Schools Concert

Date: 29 June 2017
Summary: Ysgol y Strade, 6 o'r gloch, côr yr ysgol, gwisg ysgol ffurfiol/6pm, school choir, formal school uniform
more >>

Gwibdaith Haf/Summer Trip (Parc Gwledig Penbre/Pembrey Country Park)

Date: 30 June 2017 00:00 to 23:59
Summary: Ysgol gyfan/Whole school. The forecast for tomorrow is 'cloudy', so the trip is very likely to be going ahead. Please dress appropriately.
more >>

Digwyddiad Gwyrdd/Green Event (Cyngor yr Ysgol/School Council) In Support of the Climate Change Coalition

Date: 2 July 2017
Summary: Neuadd y Pentref, 11-3
more >>

NSPCC

Date: 3 July 2017
Summary: Pawb/All classes
more >>

Taith Wimbledon Trip Bl5&6

Date: 4 July 2017 00:00 to 05 July 2017 23:59
Summary: Bws yn gadael Ysgol y Strade am 4:30yb/Bus leaves Strade at 4:30am
more >>

Gwibdaith Bl.1&2 Trip: Llyn Llech Owain

Date: 5 July 2017 00:00 to 23:59
Summary: Llythyron wedi eu dosbarthu/Letters have been distributed
more >>

Seremoni Wobrwyo'r Wobr Dreftadaeth/Heritage Award Prize Giving Ceremony

Date: 7 July 2017 00:00 to 23:59
Summary: Y Drindod Dewi Sant/Trinity Saint David
more >>

Pêl Droed 5 bob ochr/5 a side Football Tournament (Bl 4 & 5)

Date: 10 July 2017
Summary: We will not be attending this event. We have not received responses in our attempts to register a team/Ni fyddwn yn cymryd rhan o achos diffyg ymatebion i'n ceisiadau i gofrestri. Diolch.
more >>

Noson Rieni Strade Parents Evening (Bl6) 6pm

Date: 12 July 2017
Summary: Ysgol y Strade, 6 o'r gloch
more >>

Diwrnod yn Ysgol y Strade for the Day (Bl6)

Date: 13 July 2017 00:00 to 23:59
Summary: Diwrnod Pontio/Bridging Day
more >>

Seiclo i Benbre/Family Cycling Event to Pembrey Country Park

Date: 16 July 2017
Summary: CANCELLED. A date will be re-arranged for September. Thank you for your spport. Byddwn yn ail-drefnu dyddiad i'w gynnal ym mis Medi. Diolch am eich cefnogaeth.
more >>

Asesiad Eco 'Sgolion-Y Wobr Blatinwm/Eco Schools Assessment-Platinum Award

Date: 18 July 2017
Summary: O dan arweiniaeth Cyngor yr Ysgol/Led by the School Council
more >>

Adroddiadau Allan i Rieni/Annual Reports to Parents

Date: 18 July 2017
more >>

Diwrnod Pabell a Sblash/Tent and Splash Day

Date: 20 July 2017 00:00 to 23:59
more >>

Gwasanaeth Ymadael Bl6/Yr6 Leavers Service

Date: 21 July 2017
Summary: Gwisg ysgol ffurfiol/Formal school uniform
more >>

Diwedd tymor/End of term

Date: 21 July 2017
Summary: Gwyliau'r Haf/Summer Holidays
more >>

Cylch Newydd Ysgol Pum Heol (Diwrnod Agored/Open Day, 10-2, Neuadd y Pentref/Village Hall)

Date: 16 August 2017
Summary: Rhowch wybod i unrhyw un rydych yn adnabod â phlant bach/Please inform anyone you know with young children
more >>

Diwrnod o Hwyl i'r Teulu/Family Fun Day

Date: 23 August 2017
Summary: Neuadd y Pentref/Village Hall 10:30-12
more >>

HMS/INSET

Date: 4 September 2017 00:00 to 23:59
Summary: Staff yn unig/Staff only
more >>

Nôl i'r Ysgol/Back to School

Date: 5 September 2017 00:00 to 23:59
Summary: Tymor yr Hydref/Autumn Term
more >>

Diwrnod Cofrestri Cylch Meithrin Ysgol Pum Heol Registration Day

Date: 7 September 2017
Summary: 1:15-3 Ysgol Pum Heol. Croeso cynnes/A warm welcome. Free tea/coffee.
more >>

Taith Beri'r Gwasanaeth Cerdd/Music Service Peri Tour

Date: 12 September 2017
Summary: Adran Iau/Juniors (Neuadd y Gwendraeth, Drefach) 1:45-2:45
more >>

Gwyl Rygbi/Rugby Festival

Date: 15 September 2017 00:00 to 23:59
Summary: Dosbarth Mr Owen (Bl.3&4)
more >>

Parti Roc/Rock Party (Bl.5&6)

Date: 19 September 2017 16:00 to 18:00
Summary: Neuadd y Tymbl
more >>

Jeans for Genes

Date: 22 September 2017 00:00 to 23:59
Summary: £1 (Gwisgwch jîns/Wear jeans). Bydd raffl yn ogystal/We will be holding a raffle. Proceeds towards the Brain Trust. Diolch am eich cefnogaeth.
more >>

Digwyddiad y Cylch Meithrin Special Event (Te Prynhawn Tedi Bêrs/Teddy Bears Afternoon Tea)

Date: 24 September 2017
Summary: Neuadd y Pentref/Village Hall 15:00-17:00
more >>

Sesiwn sgiliau pêl/Ball skills session (arweiniwyd gan/led by Ysgol y Strade).

Date: 26 September 2017
Summary: Dosbarth Mrs Barnett (cit ymarfer corff/PE kit required)
more >>

HMS/INSET

Date: 29 September 2017 00:00 to 23:59
Summary: Staff yn unig/Staff only
more >>

Barbeciw Penbre/BBQ in Pembrey

Date: 30 September 2017
Summary: Re-arranged event. New plans: Meet at Cynheidre at 11am. Welcome to join en route...Waunwyllt, Sandy, Pwll (or Pembrey Country Park if not cycling).
more >>

Noson Agored Ysgol y Strade Open Evening

Date: 3 October 2017
Summary: Y Gampfa/Gymnasium
more >>

Twrnament Pêl Droed yr Urdd Football Tournament (7 bob ochr/7 a side)

Date: 4 October 2017 00:00 to 23:59
Summary: Llythyron caniatâd wedi eu dosbarthu i'r garfan/Letters have been distributed to the selected squad
more >>

Ras Noddedig/Sponsored Run (Gwisg Ffansi/Fancy Dress)

Date: 6 October 2017 00:00 to 23:59
Summary: Dychwelwch y ffurflenni noddi/Please return the sponsor forms. Gifts will be given to those that raise £10 or more. The children will decide where the money raised will be spent. Diolch.
more >>

Gweithdy 'Mewn Cymeriad'/'In Character' Workshop

Date: 9 October 2017
Summary: Harri VII/Henry VII (Bl.5&6) £3 y pen/£3 per head
more >>

Sesiwn gyflwyno 'Ysgolion Creadigol'/Introduction to the 'Creative Schools' Project

Date: 11 October 2017
Summary: Dosbarth Mrs Francis (Bl5&6)
more >>

Hyfforddiant Llysgenhadon Ifainc Efydd/Young Bronze Sports Ambassador Training

Date: 11 October 2017
Summary: Canolfan Hamdden Llanelli, 9-3 (dau ddisgybl)/Llanelli Leisure Centre
more >>

Noson Agored/Open Evening (Meet and greet with school governors)

Date: 12 October 2017
Summary: PWYSIG/IMPORTANT, please attend
more >>

Diwrnod Siwmae

Date: 16 October 2017 00:00 to 23:59
Summary: Pawb i wisgo coch, gwyn a gwyrdd/Wear red, white and green
more >>

Cwrdd Diolchgarwch/Harvest Thanksgiving Service

Date: 19 October 2017
Summary: Gwisg ffurfiol/Formal uniform. Gwerthfawrogwn gyfraniadau i roddi i'r Banc Bwyd lleol/We would appreciate donations for us to give to the local Food Bank (erbyn hanner tymor/by half term). Diolch.
more >>

Cystadleuaeth Rygbi'r Urdd/Urdd Rugby Tournament

Date: 20 October 2017 00:00 to 23:59
Summary: Llythyron caniatâd wedi eu dosbarthu i'r garfan/Letters have been distributed to the selected squad
more >>

Noson Rieni/Parents Evening (1)

Date: 23 October 2017
Summary: Os ni fedrwch fynychu'r noson agored, cysylltwch â'ch athro dosbarth i drefnu apwyntiad. If you cannot attend our open evening on 12th October, contact the class teacher to arrange an appointment. Diolch.
more >>

Noson Agored Cylch Meithrin Ysgol Pum Heol/Cylch Meithrin Open Evening

Date: 23 October 2017
Summary: Neuadd yr ysgol/School hall
more >>

Noson Rieni/Parents Evening (2)

Date: 25 October 2017
Summary: Os ni fedrwch fynychu'r noson agored, cysylltwch â'ch athro dosbarth i drefnu apwyntiad. If you cannot attend our open evening on 12th October, contact the class teacher to arrange an appointment. Diolch.
more >>

Brechiadau'r Ffliw/Flu Jabs

Date: 26 October 2017
Summary: Meithrin-Bl.4
more >>

Gala Nofio'r Urdd/Urdd Swimming Gala

Date: 26 October 2017
Summary: Adran Iau/Juniors
more >>

Jambori Martyn Geraint

Date: 26 October 2017
Summary: Babanod/Infants
more >>

Hanner tymor/Half term

Date: 30 October 2017 00:00 to 23:59
Summary: 30/10/17-3/11/17
more >>

Darllediad 'Pigo Dy Drwyn'/'Pigo Dy Drwyn ' Televised on S4C (5:05pm).

Date: 2 November 2017
Summary: Aeth ddisgyblion yr Iau i Gaerdydd ym mis Mehefin i recordio'r sioe/Pupils from the school visited Cardiff for filming last June to take part in the game show.
more >>

Nôl i'r ysgol/Back to school

Date: 6 November 2017 00:00 to 23:59
more >>

Gwasanaeth Cofio/Remembrance Service (Plant wedi cael eu gwahodd i berfformio eitem/Children invited to perform an item)

Date: 6 November 2017
Summary: Neuadd y Pentref/Village Hall, 3:00yp/pm (Gwisg ysgol ffurfiol/Formal uniform)
more >>

Cyfarfod i Rieni a Phlant yr Iau gyda Phennaeth a Phlant Ysgol y Strade/A Meeting for Junior Parents and Pupils with Ysgol y Strade Headteacher and Pupils

Date: 6 November 2017
Summary: Ysgol Pum Heol
more >>

Gwyl Aml Sgiliau/Multi Skills Festival (Dosbarth Mrs Barnett-Bl.1&2)

Date: 9 November 2017
Summary: Dillad ymarfer corff. Bws yn gadael yn brydlon am 8:55. Nôl erbyn cinio/PE kit. Bus leaving promptly at 8:55. Back for lunch. £3 (if the children have paid for the museum trip, this money will be used to cover transport costs. Diolch)
more >>

Noson Rieni/Parents Evening for Mrs Barnett's class (Time slots have been distributed on 6/11/17)

Date: 15 November 2017
Summary: Apwyntiadau wedi eu dosbarthu ar 6/11/17
more >>

Plant Mewn Angen/Children in Need

Date: 17 November 2017 00:00 to 23:59
Summary: Gwisgo smotiau neu byjamas/Wear spots or PJs am £1. Please return Pudsey filled with loose change. School Council will sell items for 20p each.
more >>

Cyfweliadau Ysgolion Creadigol/Creative Schools Interviews

Date: 20 November 2017
Summary: Cyfweld ag artistiaid i weithio gyda'r ysgol/Interviewing artists to work with the school
more >>

Cyfarfod CRAFf/PTFA Meeting

Date: 20 November 2017
Summary: Neuadd yr ysgol/School hall @ 5:30yh/pm
more >>

Techniquest (Bl.1, 2, 5 & 6 - Dosbarth Mrs Barnett & Mrs Francis)

Date: 22 November 2017 00:00 to 23:59
Summary: Bws yn gadael am 7:45!!!/Bus leaves at 7:45 am!!! Dewch yn gynnar!!
more >>

Cwis 'Dim Clem' v Ysgol Gwenllian (aelodau o Fl.5/6)

Date: 23 November 2017
Summary: Ysgol Gwenllian wedi canslo/Ysgol Gwenllian cancelled
more >>

Tempest Photography

Date: 24 November 2017 00:00 to 23:59
Summary: Gwisg ysgol ffurfiol/Formal uniform
more >>

Bocsys Elusen i Mewn/Charity Shoe Boxes to be in

Date: 27 November 2017 00:00 to 23:59
Summary: Llythyr wedi esbonio'r eitemau posibl/Letter has been distributed with possible items
more >>

Goleuadau'r Pentref/Village Lights

Date: 2 December 2017
Summary: Plant yn canu/Children singing in Stag car park. Please meet there upon arrival.
more >>

Dringo 'Pen y Fan' Climb

Date: 4 December 2017 00:00 to 23:59
Summary: Dosbarth Mr Owen
more >>

Noson Anffurfiol CRAFf/PTFA Informal Get-Together

Date: 8 December 2017
Summary: Waunwyllt
more >>

Sioe Nadolig Disney/Disney Christmas Show 13.12.17 & 14.12.17

Date: 13 December 2017
Summary: Neuadd y Pentref/Village Hall TOCYNNAU AR WERTH NAWR/TICKETS ON SALE NOW
more >>

Sioe Nadolig/Christmas Show

Date: 14 December 2017
Summary: Neuadd y Pentref/Village Hall TOCYNNAU AR WERTH NAWR/TICKETS ON SALE NOW
more >>

Cinio Nadolig/Christmas Dinner (Croeso i'r plant wisgo'u siwmperi Nadolig/Children welcome to wear Christmas jumpers)

Date: 20 December 2017 00:00 to 23:59
Summary: £2.50 y pen (heblaw'r plant sy'n derbyn cinio am ddim/no charge for those receiving free meals)
more >>

Gwibdaith a Pharti Nadolig/Christmas Trip and Party

Date: 21 December 2017 00:00 to 23:59
Summary: Sinema i wylio'r ffilm 'Star' a dychwelyd i'r ysgol am barti. Llythyr i ddilyn.
more >>

Diwrnod olaf y tymor/Last day of term (Canu o gwmpas y goeden/Singing around the Christmas tree at 3pm)

Date: 22 December 2017
Summary: Dewch i ymuno â ni/Come and join us
more >>