Skip to: Site menu | Main content

English

Am yr Ysgol

Ysgol Pum Heol

 

Lleolir yr ysgol mewn amgylchfyd deniadol, gwledig ym mhentre' prydferth Pum Heol, 3 milltir o Lanelli ac 11 milltir o Gaerfyrddin. Gwelir yr ysgol mewn safle neilltuol 200 metr o sgwar y pentre' ar Heol Hen. Mae'n Ysgol Gynradd (categori A).

 

 

Cysylltu a'r Ysgol

For ALL current issues contact Mrs Rumble on

admin@fiveroads.ysgolccc.org.uk   or   eerumble@fiveroads.ysgolccc.org.uk