Skip to: Site menu | Main content

English

Yr Adran Iau

Gwybodaeth am yr Adran Iau

Gwybodaeth Cyffredinol

Y mae yna aelod o staff ar ddyletswydd am 8.45yb wrth gat yr ysgol.

Mae'r gloch yn canu am 8.55yb fel bod cofrestri yn medru cymryd lle yn brydlon am 9 o'r gloch.

Os hoffech weld unrhyw athro, ewch i'w gweld cyn i'r ysgol ddechrau, neu ar ddiwedd y dydd. Croeso i chi hefyd roi galwad ffôn i drefnu apwyntiad.

Darllen

Mae darllen yn cymryd lle yn ddyddiol yn yr ysgol. Disgwylir hefyd fod y plant yn ymarfer darllen bob nos yn y cartref. Gwrandewch ar eich plentyn yn darllen a gwnewch nodyn o hyn yng nghofnod darllen eich plentyn os gwelwch yn dda.

Gwaith Cartref

Caiff eich plentyn waith cartref bob dydd Llun, Mercher a Gwener. Y mae gwaith cartref yn estyniad o waith dosbarth, felly mae'n bwysig iawn bod eich plentyn yn cwblhau y gwaith cartref yn gyson.

Ymarfer Corff (crys-t ymarfer corff yr ysgol gyda siorts/tracwisg glas tywyll/du)

Blynyddoedd 3, 4, 5 & 6 Dydd Gwener (Gemau)

Siop

Mae siop ffrwythau yr ysgol yn cael ei redeg gan bwyllgor yr ysgol yn ddyddiol. 20c yr eitem.

Mynd ar Wyliau

Y mae Tedi Teithio yn mwynhau mynd ar ei wyliau gyda phlant yr ysgol. Tynnwch ddigon o luniau er mwyn i ni gael cofnod o holl deithiau Tedi Teithio. Gwelwch un o'r athrawon os oes diddordeb gennych.

Cacennau Penblwydd

Croeso i bob plentyn ddod a chacen i'r ysgol pan yn dathlu eu penblwydd i rannu gyda'u dosbarth (wedi ei brynu o siop os gwelwch yn dda).

Cyfathrebu

Byddwn yn ceisio darparu llai o lythyron er mwyn arbed ar bapur. Cofiwch bod holl wybodaeth ynglŷn â digwyddiadau'r dosbarthiadau/ysgol ar gael ar wefan yr ysgol. Edrychwch ar wefan yr ysgol yn gyson. Rydym hefyd yn trydar ar Twitter. Dilynwch @ysgolpumheol.

Gwefan yn cael ei diweddaru yn gyson.

Diolch