Skip to: Site menu | Main content

English

Gwybodaeth

Gweler Brosbectws Ysgol Gynradd Pum Heol yma

 

YSGOL GYNRADD PUM HEOL
HEOL HEN
PUM HEOL
LLANELLI

Ffon : 01269 860498
E-BOST : admin@fiveroads.ysgolccc.org.uk   or   eerumble@fiveroads.ysgolccc.org.uk

Pennaeth

Mrs E.Rumble

Pennaeth Cynorthwyol Mrs R Francis

Cadeirydd y Llywodraethwyr

Y Cynghorydd J.Jones,
Ty'r Gof,
Heol Hen,
Pum Heol.

Gofalwr Mrs Pamela Evans